Laboratoria i punkt pobrań: Poznań, Plac Kolegiacki 12 C

Pn – Pt : - 7:00 - 13:00

So - Nd : - Nieczynne

Zapraszamy diagnostów laboratoryjnych na

VII intensywny kurs doskonalący dla diagnostów laboratoryjnych

pt. “Laboratoryjne rozpoznawanie rodzimych i tropikalnych zarażeń pasożytniczych człowieka”

Poznań, 25-26 lutego 2022 r.

 

PROGRAM KURSU

 


Piątek 25.02.2022r.


15.00 – 15.15: Otwarcie kursu
Wprowadzenie: Prof. dr hab. Jerzy Stefaniak

15.15 – 16.00: Pełzaki wolno żyjące – nowe zagrożenie dla człowieka
Wykład: Dr hab. Monika Derda

16.00 – 16.15: Przerwa

16.15 – 17.00: Pasożyty człowieka przenoszone przez żywność
Wykład: Prof. dr hab. Edward Hadaś

17.00 – 17.15: Przerwa

17.15 – 18.00: Aktualne kryteria laboratoryjnego rozpoznawania toksoplazmozy nabytej i wrodzonej
Wykład: Dr hab. Małgorzata Paul

 

Sobota 26.02.2022r.

9.00 – 9.45: Diagnostyka molekularna a różnorodność genetyczna patogenów
Wykład: Dr Paweł Zmora

9.45 – 10.00: Przerwa

10.00 – 10.45: Wprowadzenie – zasady laboratoryjnego rozpoznawania malarii u osób powracających z krajów strefy endemicznej
Warsztaty szkoleniowe: Dr hab. Małgorzata Paul | Dr hab. Monika Derda

10.45 – 12.15: Mikroskopowe rozpoznawanie malarii u osób powracających z krajów strefy endemicznej
Warsztaty szkoleniowe: Dr hab. Małgorzata Paul | Dr hab. Monika Derda

12.15 – 13.00: Przerwa

13.00 – 13.45: Wprowadzenie – zasady laboratoryjnego rozpoznawania zarażeń pasożytniczych przewodu pokarmowego
Warsztaty szkoleniowe: Dr Anna Werner | Dr Anna Słodkowicz-Kowalska

13.45 – 15.15: Rozpoznawanie mikroskopowe zarażeń pasożytniczych przewodu pokarmowego
Warsztaty szkoleniowe: Dr Anna Werner | Dr Anna Słodkowicz-Kowalska

15.15 – 15.30: Przerwa

15.30 – 16.15: Sprawdzenie umiejętności praktycznych – rozpoznawanie mikroskopowe malarii i pasożytów przewodu pokarmowego
Egzamin praktyczny: Dr hab. Małgorzata Paul | Dr hab. Monika Derda | Dr Anna Werner | Dr Anna Słodkowicz-Kowalska

16.15 – 16.30: Dyskusja problemowa.
Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów.
 

Wykładowcy kursu:

Prof. dr hab. med. Jerzy Stefaniak 1
Dr hab. med. Małgorzata Paul, Prof. UMP1

Prof. zw. dr hab. Edward Hadaś 2
Dr hab. Monika Derda, prof. UMP 2
Dr Anna Słodkowicz-Kowalska 2
Dr Anna Werner 2
Dr Paweł Zmora 3


1
Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Zakład Biologii I Parazytologii Lekarskiej
Instytut Biostrukturalnych Podstaw Nauk Medycznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3 Zakład Wirusologii Molekularnej Instytutu Chemii Bioorganicznej (IChB) Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

 


Zaproszenie Ważne informacje Dane organizacyjne

X