Laboratoria i punkt pobrań: Poznań, Plac Kolegiacki 12 C

Pn – Pt : - 7:00 - 13:00

So - Nd : - Nieczynne


 

System informatyczny Wielkopolskiego Centrum Medycyny Podróży

 

Wielkopolskie Centrum Medycyny Podróży, z siedzibą w Poznaniu ul. Ajdukiewicza 28, stworzyło system informatyczny medtrop®. Raport udostępniana jest jednorazowo klientom biur podróży i osobom, które podróżują do krajów strefy subtropikalnej i tropikalnej indywidualnie. Po zalogowaniu się klienta do systemu, zostaje wygenerowany Medyczny Raport Podróży. Raport informuje o potencjalnych zagrożeniach, zalecanej profilaktyce przeciwmalarycznej i zasadach podstawowej higieny związanej z podróżą. Dodatkowo klienci otrzymują informację o możliwościach konsultacji lekarskich oraz doboru i wykonania profilaktycznych szczepień ochronnych zalecanych przed podróżą, ze wskazaniem na Gabinet Medycyny Podróży zlokalizowany najbliżej miejsca zamieszkania.

 

Co zawiera Medyczny Raport Podróży?

 

  • Raport medyczny jest tworzony w oparciu o krótką ankietę, której pytania dotyczą miejsca (kraj, rejon świata), terminu wyjazdu (od – do), rodzaju podróży (indywidualna, zorganizowana, trekingowa, survivalowa) oraz aktywności podczas podróży (np. wycieczka typu safari, noclegi poza hotelami, itp.).
  • Raport zawiera aktualne informacje dotyczące zagrożeń zdrowotnych, planu szczepień ochronnych rekomendowanych i wymaganych przed podróżą oraz stosowania leków zapobiegających malarii w wybranym rejonie świata, a także podstawowe opisy chorób egzotycznych i zasady ich zapobiegania i podstawowy skład apteczki podróżnej.
  • Raport zawiera także listę Gabinetów Medycyny Podróży zlokalizoawnych w pobliżu miejsca zamieszkania klienta celem uzyskania niezbędnej konsultacji lekarskiej i wykonania zalecanych szczepień. Dodatkowo w sytuacjach naglących klient przebywający za granicą będzie mógł skorzystać z opieki specjalistów należących do Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Medycyny Podróży (ang. IAMAT), których adresy będą zawarte w Raporcie.

System medtrop® będzie aktualizowany zgodnie z najnowszymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie (WHO) oraz Centrum Zapobiegania i Prewencji Chorób Zakaźnych w Atlancie (CDC).

X