Laboratoria i punkt pobrań: Poznań, Plac Kolegiacki 12 C

Pn – Pt : - 7:00 - 13:00

So - Nd : - Nieczynne


 

Zaproszenie
do bezpłatnego udziału w badaniach naukowych
dotyczących COVID-19

 

INFORMACJA DLA OCHOTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIACH DOTYCZĄCYCH COVID19

 

Szanowni Państwo,

każdego dnia, zewsząd docierają do nas informacje o nowych przypadkach choroby COVID19 (ang. coronavirus disease), wywoływanej przez wirusa SARS-CoV2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Przyczyny różnego przebiegu choroby (od bezobjawowego do ciężkiego, a nawet zgonu), jak również skuteczne leki na COVID19, do dnia dzisiejszego pozostają nieznane. Identyfikacja genów i białek w komórce gospodarza, wykorzystywanych przez wirusa SARS-CoV2, może pomóc w zrozumieniu przebiegu choroby oraz znalezieniu nowych leków.

Celem naszych badań jest określenie jaki procent polskiej populacji przechodzi chorobę COVID19 bezobjawowo oraz jakie czynniki genetyczne wpływają na przebieg choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV2. Dlatego też, zwracamy się do Pani/Pana z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań obejmujących wywiad epidemiologiczny (ankieta) oraz pobranie ok. 10 ml krwi żylnej i wymazu z jamy ustnej. Za pomocą najnowszych testów serologicznych, określimy poziom przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV2 w pobranej krwi. Ponadto, z powyższego materiału biologicznego wyizolujemy materiał genetyczny (RNA oraz DNA), który będzie analizowany za pomocą najnowszych metod biologii molekularnej. O wynikach analiz zostaną Państwo poinformowani przez nasz zespół badawczy.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż pobranie Pani/Pana krwi oraz komórek błony śluzowej jamy ustnej zostanie wykonane przez wyspecjalizowany i doświadczony personel medyczny i tym samym niesie minimalne ryzyko dla pacjenta. Ponadto pragniemy poinformować, iż udział w naszych badaniach jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny, a każdy ochotnik ma prawo wycofać się z udziału w badaniach na każdym etapie jego trwania. Podkreślamy, iż wszystkie dane dotyczące osób badanych i wyniki badań są objęte ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, a uczestnik badań ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Podsumowując, chcielibyśmy podziękować za Państwa udział i zaangażowanie, które przyczyni się do rozwoju nauki i opracowania skutecznej strategii przeciwko wirusowi SARS-CoV2.

W imieniu całego zespołu badawczego,
Dr Paweł Zmora
E-mail: pzmora@ibch.poznan.pl

 


 

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki (NCN)

SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID19

(UMO-2020/01/0/NZ6/00152)

 

Jaki jest cel badań?

Badania mają na celu określenie jaki procent populacji przechodzi chorobę COVID19 bezobjawowo oraz jakie czynniki genetyczne wpływają na przebieg choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV2

Na czym polegają badania?

W ramach prowadzonych badań, zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej objawów grypopodobnych w ciągu ostatnich 9 miesięcy, a następnie wykwalifikowany personel medyczny pobierze od Państwa próbkę krwi oraz wymaz z jamy ustnej. Używając najnowszych technik molekularnych, niedopłatnie określimy poziom przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV2 w Państwa krwi. Ponadto, w wybranych przypadkach wykonamy dalsze analizy, w tym określimy sekwencję genów, będących kluczowymi dla pierwszych etapów infekcji wirusem SARS-CoV2.

Jakie są korzyści wynikające z udziału w badaniach?

Biorąc udział w naszych badaniach, dowiedzą się Państwo:
• czy w ostatnim okresie przechodzili Państwo zakażenie wirusem SARS-CoV2 wywołującym chorobę COVID19;
• czy istnieją predyspozycje genetyczne do ciężkiego przebiegu wirusowych chorób układu oddechowego, takich jak COVID19 czy grypa.

Miejsce prowadzenia badań:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

Miejsce pobrania krwi oraz wymazów z jamy ustnej:

Laboratorium Wielkopolskiego Centrum Medycyny Podróży, Plac Kolegiacki 12C, 61-841 Poznań

 

 

REJESTRACJA OCHOTNIKÓW DO BADAŃ

X