Laboratoria i punkt pobrań: Poznań, Plac Kolegiacki 12 C

Pn – Pt : - 7:00 - 13:00

So - Nd : - Nieczynne


SZKOLENIA I KURSY DOSKONALĄCE

 

 

Kursy doskonalące dla lekarzy

Tematyka certyfikowanych kursów doskonalących I i II stopnia dla lekarzy pt “Medycyna podróży i choroby tropikalne” prowadzonych corocznie przez wykładowców WCMP w Poznaniu obejmuje zagadnienia kliniczne z zakresu medycyny transportu, medycyny morskiej i tropikalnej, sportowej, lotniczej oraz podwodnej i wysokogórskiej.

Program szkolenia obejmuje przedstawienie aktualnych danych (WHO, CDC) na temat rozprzestrzenienia geograficznego i obrazu klinicznego chorób pasożytniczych i zakaźnych występujących endemicznie w różnych strefach klimatycznych świata, a także możliwości zastosowania nowoczesnych metod rozpoznawania laboratoryjnego oraz optymalnego leczenia.

Szkolenie obejmuje także zasady doboru farmakologicznej profilaktyki przeciwmalarycznej oraz szczepień ochronnych wymaganych i zalecanych w ruchu międzynarodowym, w tym dla grup turystów szczególnego ryzyka takich jak kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby starsze i przewlekle chore.


Punkty edukacyjne

Każdy z uczestników szkolenia, który zaliczy końcowe kolokwium otrzyma 32 punkty edukacyjne.
Do zaliczenia kolokwium niezbędne jest udzielenie co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi.


Koszt szkolenia

Całkowity koszt szkolenia pierwszego stopnia wynosi 1199 zł i obejmuje dwa etapy kursu, łącznie 32 godziny dydaktyczne.
Koszt drugiego stopnia wynosi 699 zł. Cena szkolenia nie obejmuje zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia.


Kursy doskonalące dla diagnostów laboratoryjnych

Wielkopolskie Centrum Medycyny Podróży organizuje również certyfikowane szkolenia I i II stopnia dla diagnostów laboratoryjnych
“Diagnostyki laboratoryjnej rodzimych i tropikalnych zarażeń pasożytniczych człowieka”.

X